Grundläggande UV-Rugby regler

Dessa regler beskriver endast de grundläggande reglerna för UV-Rugby, och ger en överblick av sporten. För kompletta regler se Svenska Sportdykarförbundets hemsida. Cuper gör ofta några avsteg från dessa regler, vanligtvis speltiden.

Spelplan och Spelarutrustning

Spelplan

UV-Rugby spelas i den djupa delen av bassängen, dvs på tvären.

Måtten skall vara längd=12-18 m, bredd=8-12 m och djup=3,5-5 m.

Den öppna långsidan av spelplanen, mot bassängens grunda del, spärras av med ett rep. Ytterligare ett rep läggs ca 3 m från det första och markerar avbytarzonen, dvs den del av bassängen där en avbytare får hoppa i. På land är är avbytarzonen hela spelplanens bredd + området mellan bägge linorna.

Målen

Målen består av två styva metallkorgar, placerade på botten i mitten av spelplanens kortsida, mot bassängväggen.

Målkorgarna är 450mm höga och har en övre diameter av 390-400mm. Målkorgens övre kant skall vara täckt av mjuk stoppning.

Bollen

En boll fylld med saltvatten så att den sjunker med 1.0-1,25m per sekund. Bollen har en omkrets på 520-540mm för herrar och 490-510mm för damer.

Bollen är antingen svart och vit eller endast röd.

Signalutrustning

En signalutrustning bestående av tryckknappar, som även kan användas i vattnet, kopplade till en "tuta" används för att starta och stoppa spelet.

Lagen

Lagsammansättning:

Ett lag består av max 15 spelare, 6 i vattnet, 6 avbytare och 3 reserver. Ett lag måste bestå av minst 6 (sex) spelare vid matchstart.

Avbytarna i varje lag finns på land i avbytarzonen under spel. En avbytare kan fritt bytas ut mot vilken spelare som helst genom "flygande byte". En avbytare får inte gå i vattnet förrän den spelare som ersätts, helt har lämnat vattnet och finns i sitt lags avbytarområde. En avbytare får endast hoppa i vattnet inom avbytarzonen.

En reserv får bara byta med en spelare när matchtiden är stoppad och landdomaren gett sitt godkännande. 3 byten per match är tillåtet.

Spelarutrustning:

Varje spelare skall vara utrustad med cyklop, fenor och snorkel. Följande skall beaktas:

En spelare får inte bära någonting som på något sätt skulle kunna skada en annan spelare. Naglar måste klippas korta och kroppen får inte heller vara insmord med kräm eller fett.

Lagmärkning:

Alla spelare i ett lag har simbyxor/baddräkt och numrerade mössor i antingen blå (hemmalag) eller vit (bortalag) färg.

Lagkaptenerna har ett band på överarmen.

Funktionärer

Domare

Tre domare, två i vattnet och en på land, dömer varje match. En av vattendomarna har ofta tuber med andningsluft, och kan därför följa spelet från botten hela tiden. Domarna startar och stoppar spelet med följande signaler:

Sekretariat

Ett sekretariat används för att hålla koll på matchtiden, utvisningar och skriva protokoll.

Spelet

Spelstart

Vid start av match och andra halvlek ligger bollen på bassängens botten i mitten av spelplanen medan varje lag ligger i vattnet på sin sidan och håller minst en hand i kanten. Avbytarna sitter på avbytarbänken.

Efter ett mål återvänder lagen till respektive sida. Det lag som släppt in målet börjar därpå anfalla vid domarsignal. Om spelet startas (efter ett mål eller straffkast) innan alla spelarna hunnit tillbaka till sin egen bassängkant, måste de återvända dit innan de får delta i matchen igen.

När ett lag startar med bollen efter mål, måste bollen föras synlig tills man kommer inpå en spelare i motståndarlaget. Bollen får inte hållas bakom ryggen, mellan benen, etc.

Speltid

Matchtiden är 2 x 15 minuter med 5 minuters paus i halvtid. Matchklockan stoppas vid alla spelavbrott. Lagen byter sida i halvtid.

Om en match inte får sluta oavgjort, skall den förlängas efter en paus på 5 minuter genom:

  1. 1 period x 15 minuter
  2. Om matchen inte kunnat avgöras efter förlängning utför vardera laget 3 straffkast som skall utföras av tre olika spelare i vardera laget i tur och ordning.
  3. Om matchen fortfarande inte kunnat avgöras fortsätter straffkasten, tills något av lagen tagit ledningen.

Vardera laget har rätt att begära en Timeout per match.

Poängberäkning

Som mål räknas när bollen helt och hållet är under målkorgens kant.

Vinnande laget i varje match 2 poäng medan vid oavgjort erhåller båda lagen 1 poäng. Vid seriespel och i turneringar rangordnas lagen enligt följande:

  1. Det lag som fått flest poäng.
  2. Inbördes möte.
  3. Målskillnad.
  4. Flest gjorda mål.
  5. Lottning.

Regelbrott

Det är bl.a. inte tillåtet att:

Bestraffningar

Friboll

Friboll utdömes mot det lag som orsakat regelbrottet. En spelare i motståndarlaget får bollen i vattenytan på den plats där förseelsen inträffat. Fribollen läggs enligt följande:

Tidsstraff

När regelbrott uppstår kan domarna visa ut de spelare som förorsakar regelbrottet till utvisningsbänken i två minuter. Utvisningstiden stoppas ej under straff.

Under de sista 10 sekunderna av utvisningstiden, får den utvisade gå in i avbytarområdet men han/hon eller någon annan får ej gå i vattnet förrän utvisningstiden är slut.

Ihopp i bassängen för utvisade spelare sker på samma plats som vid vanligt spelarbyte.

Straff

Straff utförs av en spelare ur vardera laget framför regelbrytande lagets målkorg. Lagen väljer de spelare som skall utföra straffen. Alla övriga spelare skall vara utanför spelplanen under straffläggningen. De får vistas i avbytarzonen.

En spelare i det lag som tilldömdes straffkastet får bollen (den anfallande). Den anfallande skall starta från planens mitt. Straffen startar på domarens signal.

Försvararen får inte vara mer än 2 (två) meter ifrån sin bassängkant innan anfallaren har dykt. Försvararen måste vara inom räckhåll av sitt mål hela tiden, utom för att gå upp och andas. Försvararen får inte vara en utvisad spelare.

Både anfallare och försvarare får gå upp till ytan och dyka igen under en straff.

Anfallaren har 45 sekunder på sig att åstadkomma ett mål. Försvararen kan avbryta straffen genom att ta bollen och hålla den ovanför ytan. Försvararen får inte bogsera anfallaren till vattenytan, utan det måste poängteras att det är bollen som skall föras upp till vattenytan.

Fördelsregel

Om vid tidpunkt under spelet domaren beslutar att en regelöverträdelse inte drabbar (påverkar) den fördel som ett lag har, kan matchen få forsätta som om regelbrottet inte har hänt.