Medlemsavgifter

Allmänt

Avgifterna för Felix DF:s verksamhetsår 2017/2018 hittar du nedan.
Medlemsavgiften inkluderar medlemsskap i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) samt möjlighet att träna på våra tisdagsträningar.
Mer info om medlemsavgifter finns här

Träningsavgiften är ämnad för de som avser träna på torsdagar.

 

Medlemsavgifter

Kategori Avgift
Senior (20+ år) 600 kr Redan SSDF-medlem: Dra av 260 kr
Junior (7-19 år) 300 kr Redan SSDF-medlem: Dra av 30 kr
Barn (0-6 år) 50 kr

Träningsavgift

Kategori Avgift
Seniorer (20+ år) 600 kr
Juniorer (7-19 år) 100 kr

Betalning av medlems- & träningsavgifter

Plusgiro: 626 74-7

Som meddelande skriv MA1718 + ditt namn ELLER MATA1718 + ditt namn

Frågor på detta? Maila vår kassör.