Medlemsavgifter

Allmänt

Avgifterna för Felix DF:s verksamhetsår 2015/2016 hittar du nedan.
Medlemsavgiften inkluderar medlemsskap i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) samt möjlighet att träna på våra tisdagsträningar.
Mer info om medlemsavgifter finns här

Träningsavgiften är ämnad för de som avser träna på torsdagar.

 

Medlemsavgifter

Kategori Avgift
Senior (20+ år) 500 kr Redan SSDF-medlem: Dra av 240 kr
Junior (7-19 år) 300 kr Redan SSDF-medlem: Dra av 30 kr
Barn (0-6 år) 50 kr

Träningsavgift

Kategori Avgift
Seniorer (20+ år) 600 kr
Juniorer (7-19 år) 100 kr

Betalning av medlems- & träningsavgifter

Plusgiro: 626 74-7

Som meddelande skriv MA1516 + ditt namn ELLER MATA1516 + ditt namn

Frågor på detta? Maila vår kassör.